Marktonderzoekers wisselen kennis en ervaring uit

Wim Hamaekers op Esomar ’19

Het afgelopen Esomar Congres in Edinburgh, met als thema ‘Transformation’ was veelbelovend. Als programmadirecteur van de vorige editie was een het genoegen om te zien, dat de boodschap van de vorige editie was geland: pak de dingen vast, start stap voor stap met het integreren van nieuwe en disruptieve zaken in onze industrie. En blijf vooral niet bij de pakken zitten. Daar waar de presentaties in een vorige editie nog redelijk wat traditioneel onderzoek omvatte en wat proevertjes van innovaties, was deze editie gevuld met cases die bewezen dat we in volle transformatie zitten.

Enerzijds, zagen we heel wat cases waar data key was en AI, automatiseren en dashboarding helpen bij het beter nemen van beslissingen op basis van bestaande data. Data Scientist is het nieuwe goud in onze industrie. En die industrie is veel breder dan we denken. Atypische sectoren zoals IT zijn actief in ons domein, en zorgen dmv data science tot het komen van inzichten.

Anderzijds, is het ‘blenden’ van verschillende onderzoekstechnieken en methodes steeds meer het ‘nieuwe normaal’; in functie van de onderzoeksvraag business question wordt een blend van methodes en technieken op maat ingezet. Een combinatie van passief meten en survey data en ga zo maar door. Steeds meer zien we dat de survey herleid wordt tot het absoluut noodzakelijke en andere (soms meer exacte) bronnen aanvullende informatie aanreiken. Dat zien we ook terug in marktcijfers uit het Global Market Research Report 2019, traditionele technieken en methoden krimpen, andere bronnen van data en inzichten stijgen over de jaren heen.

Onze industrie zit midden in een transitie waar het ‘oude’ traditionele onderzoek (Kwantitatieve vragenlijsten, kwalitatieve IDI’s, focusgroepen, accompanied shopping trips,…) onder druk komt te staan en nieuwe profielen en competenties geblend worden om tot betere inzichten te komen.