Nachtmerrie

Self-service onderzoek: zegen of nachtmerrie voor gebruikers?

Ze rijzen als paddenstoelen uit de grond en elk onderzoeksbureau van enige omvang heeft er ook één of is er in volle sprint mee bezig: Self-service onderzoeksplatformen.  De belofte die gemaakt wordt: de meest uitgebreide consumenteninzichten op één platform, snel en accuraat tegen een fractie van de normale kost met een nooit geziene snelheid.  Toegang tot miljoenen consumenten in één klik.

Het biedt duidelijk antwoord op het nieuwe paradigma dat ondertussen als het nieuwe normaal wordt beschouwd ‘beter – sneller – goedkoper’.  De wereld wordt steeds complexer en technologie dringt tegen een nooit gezien tempo de levens van consumenten binnen. Het zet bedrijven voor grote uitdagingen waarin snelheid van innovatie of (re)actie steeds belangrijker wordt. In deze context lijkt een self-service onderzoeksplatform een zegen voor menig marketing- of innovatiedirecteur, maar is het dat ook echt? 

Onlangs sprak ik een Insights manager bij een internationaal bedrijf. Hij had al snel een veelheid aan ‘inzichten’ – zoals dat dan heet- verzameld op zo’n platform rond een bepaald thema. En dan kwam een pertinente vraag:  Wat moet ik hier nu mee en wat leert het me, wat betekent het voor onze business? Deze vraag krijg ik persoonlijk steeds vaker en is tekenend voor de opkomst van self-service onderzoeksplatformen. Er wordt te pas en te onpas een onderzoek gelanceerd dat niet altijd relevant is of kadert binnen een groter geheel.  Met als gevolg nog meer data en inzichten ter beschikking.  Het maakt het vooral moeilijker om tot relevante inzichten, laat staan tot besluiten te komen. 

Wat moet ik hier nu mee en wat leert het me, wat betekent het voor onze business?

We vergeten al te vaak dat technologie maar een middel tot een doel is. Het platform is met andere woorden ondergeschikt aan een scherp en helder gedefinieerd doel. Al te vaak schort het reeds op dit vlak. Hierdoor wordt er nodeloos onderzoek ingezet. Wat niet wegneemt dat deze platformen wel degelijk hun nut kunnen hebben. Al is de vraag maar hoe er wordt mee omgegaan en met welke analytische en kritische geest de resultaten ter hand worden genomen. Bovendien geldt ook hier garbage in garbage out; de technologie moet voor de juiste doeleinden ingezet worden en alle praktische aspecten van onderzoek dienen gerespecteerd (juiste vraagstelling, een goede conceptomschrijving, juiste doelgroep etc.).  

Het lijkt erop dat self-service onderzoeksplatformen eerder een nachtmerrie kunnen zijn waarin de gebruiker vaak niet eens weet dat zij of hij er zich in bevindt.  Al kan het een echte zegen zijn indien het in de juiste context, voor de juiste problematiek en met de juiste kritische geest ingeschakeld wordt. 

Geen tijd om onderzoek binnen de juiste context, juiste problematiek en met een juiste kritische geest te benaderen. Insights wizards stelt bedrijven ervaren freelance insights professionals ter beschikking die borg staan voor relevante inzichten.