Overdracht

Bij afsluiting van het project zorgen we waar nodig voor degelijke documentatie en/of overdracht, zodat niets van het geleverde werk verloren gaat.

We spiegelen ons hierbij aan hoe IT mensen nauwgezet bijhouden hoe ze tot bepaalde oplossingen zijn gekomen, en wie wat heeft aangepast op welk moment en om welke reden (de zogenaamd “track changes”).

Indien gewenst kunnen onze senior partners kunnen instaan voor een opvolgcontact met de business owners voor een correcte implementatie van research- en data-conclusies.