Software en methodologieën

Nog nooit beschikten marketeers over zoveel hulpmiddelen om dashboards te bouwen, databases te bevragen, enquêtes te verwerken en rapporten, tabellen, presentaties en visualisaties aan te maken. Vind maar eens net de kandidaat of freelance marktonderzoeker die thuis is in net die stapel tools die uw marketing afdeling inzet …

Waar het ene bedrijf SPSS gebruikt, is dat in het andere SAS. En waar het ene bedrijf Qualtrix inzet om eigen klanten te bevragen, doet het andere dat met Surveymonkey. Bij het ene bedrijf is Tableau de standaard in visualisaties, het andere maakt infografieken aan in Canva. Het ene bedrijf analyseert en mapt zijn imago aan de hand van correspondentieanalyse, het andere analyseert voorkeuren met conjoint en max-diff analyses. Ook programmeertalen als R, Python en SQL vinden steeds vaker hun weg naar marketingafdelingen.

Hoewel onze freelance marktonderzoekers thuis zijn in vele markten is niemand een expert in alles. Maar hier laat zich de kracht van het netwerk gelden, zodat onze freelancers waarschijnlijk wel kunnen terugvallen op iemand die wel expertise heeft met een bepaalde tool, zodat we snel voor u aan de slag kunnen.