Privacybeleid

Wie zijn wij

Insights Wizards is een handelsnaam van Thin Slicing VOF, met ondernemingsnummer 0843.580.294. Het adres van onze website is: http://www.insightswizards.be

In deze privacyverklaring beschrijven we hoe we gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. We nemen onze verantwoordelijkheid om voor die gegevens te zorgen heel ernstig en we zetten ons in om je privacy te beschermen.

Als we het hebben over persoonlijke gegevens, dan bedoelen we gegevens die je identificeren of die kunnen worden gebruikt om je te identificeren, zoals je naam, je e-mailadres en je IP adres.

Hoe Thin Slicing je gegevens gebruikt

Databanken

Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden het kader van je sollicitatie tot deelname aan het Insights Wizards netwerk, het sluiten en het uitvoeren van contracten, het naleven van wettelijke verplichtingen, de evaluatie van de leveranciersrelatie, direct marketing en fraudebestrijding.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld. Externe verwerkers (zoals experten, herstellers, herverzekeringsondernemingen, …) kunnen je gegevens enkel verwerken voor de uitvoering van de hen toegekende taken. Hierbij kunnen zij enkel beschikken over de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Op de website

Je kan onze website bezoeken zonder dat er privacygevoelige cookies op jouw toestel geplaatst worden. Wij plaatsen geen cookies die gebruikt kunnen worden om je bewegingen op het internet te volgen.

De enige cookies die we plaatsen zijn afkomstig van ons gebruik van Google Analytics. Dit helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie leert ons welke nieuwsberichten interessant zijn onze bezoekers, en die we dus meer moeten brengen.

De manier waarop we Google Analytics gebruiken respecteert je privacy :

  • We anonimiseren het IP adres bij elke registratie in Google Analytics
  • De geregistreerde gegevens worden niet gedeeld of gekoppeld aan andere (Google) diensten
  • Gegevens worden niet langer bewaard dan 13 maanden
  • Omdat er geen persoonlijke gegevens verwerkt worden, hoeven we ook niet je toestemming te vragen. Wil je toch absoluut niet dat Google Analytics tijdens je bezoek geactiveerd wordt, dan kan je je zo afmelden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bij elk bezoek registreren we ook het IP adres van de bezoeker. We gebruiken dit gegeven om onze serverinfrastructuur te beschermen tegen hackers en tegen “Denial Of Service” (DOS) aanvallen. Dit is “noodzakelijke informatie” (“rechtsgrond” in de AVG), die we om die reden mogen verzamelen. Deze informatie wordt enkel voor het hierboven beschreven doel gebruikt, er worden geen andere verwerkingen op gedaan. Wij houden deze informatie 28 dagen bij.

In onze nieuwsbrief

Bij inschrijving geef je ons expliciet de toestemming om je onze nieuwsbrief toe te sturen. Dit wordt duidelijk in de bevestigingsmail en op de inschrijvingspagina vermeldt. Wij hanteren bij inschrijving “dubbele opt-in”, en het feit dat je de bevestigingslink aanklikt wordt als expliciete toestemming (“rechtsgrond”) gezien.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) verplicht ons een “spoor” (wie, wanneer en hoe) bij te houden van hoe we je e-mail adres verkregen hebben. Als onderdeel van die bewijskracht houden we daarom elke interactie (bv. inschrijving via dubbele opt-in) bij, samen met het IP adres vanwaar deze interactie vertrok. Deze gegevens worden niet verder verwerkt of gedeeld en op onze eigen server bewaard.

Je emailadres wordt bewaard in een databank die beheerd wordt door een dienstenleverancier. Met die leverancier is een GDPR conforme verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Elke nieuwsbrief bevat een link naar de pagina met e-mailvoorkeuren waar je je kunt afmelden voor één of meerdere van onze nieuwsbrieven. Na afmelding blijven we je e-mailadres bewaren, zodat het onmogelijk wordt dat bv. iemand anders opnieuw je abonnement zou activeren. (“rechtsgrond noodzakelijkheid”) De gegevens worden opgeslagen op onze server en niet verder verwerkt of gedeeld.

Sociale Media

Bij het bezoeken van onze website worden geen cookies van aanbieders van sociale media geplaatst en je wordt ook niet gevolgd door een ‘tracking pixel’. We bieden je de mogelijkheid artikelen te delen met je volgers op de social media diensten waar je lid van bent. Opgelet : op het moment dat je een artikel deelt, kunnen de aanbieders van sociale mediadiensten(Twitter, Facebook, Google, LinkedIn) op je computer cookies aanbrengen en/of die gegevens gebruiken om je te profileren.

Voor de cookies die door de social media diensten geplaatst worden en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites. Thin Slicing VOF heeft geen toegang tot deze gegevens, noch invloed hierop.

Derden

Thin Slicing VoF deelt geen gegevens met derden, noch binnen, noch buiten de Europese Economische Ruimte.

Met toeleveranciers (bv. het hostingbedrijf, leveranciers van software of verwerkingsdiensten) heeft Thin Slicing VOF een verwerkers-overeenkomst afgesloten.

Je rechten

Je hebt recht op inzage in kopieën van alle persoonlijke gegevens die we hebben, en om deze gegevens te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen. Je kunt de verwerking van deze gegevens ook beperken, afwijzen of er bezwaar tegen maken. Zie “Contact” voor meer informatie.

Als je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens, bijvoorbeeld om je onze nieuwsbrieven te sturen, dan kun je die toestemming intrekken. (Zie “Nieuwsbrief”). Houd er rekening mee dat, zelfs als je je toestemming intrekt, we nog steeds kunnen terugvallen op de toestemming die je hebt gegeven als de wettelijke basis voor de verwerking van je gegevens voordat je de toestemming hebt ingetrokken.

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens wanneer we daarbij uitgaan van onze rechtmatige belangen. De rechtmatige belangen waarop we ons beroepen, hebben we toegelicht in het onderdeel “Hoe Insights Wizards gegevens gebruikt”

Wanneer je contact met ons opneemt, krijg je zo spoedig mogelijk en waar mogelijk binnen een maand antwoord. Als je verzoek gecompliceerder is, kan een antwoord iets langer duren, maar we reageren binnen twee maanden na je verzoek. We kunnen je vragen je identiteit te bewijzen voordat we informatie geven

Indien Thin Slicing VOF besluit dit privacy beleid te wijzigen, dan worden de wijzigingen op deze pagina gepubliceerd.

Contact en klachten


We doen al het mogelijke om zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Als je desondanks toch klachten zou hebben, vragen we je te schrijven naar “Gegevensbeheer, Thin Slicing VOF, of ons een e-mail te sturen via: gdpr@insightswizards.be. We waarderen het als we eerst samen met jou naar een oplossing kunnen zoeken.

Wanneer je denkt dat er een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit,